Matka pszczela to jedyna płodna samica w rodzinie pszczelej. Podobnie, jak pszczoły robotnice, również ona wylęga się z zapłodnionego jaja. O ile jednak robotnice wylęgają się z jajeczek złożonych w sześciokątnych komórkach plastra pszczelego, rozwój osobniczy matki pszczelej przebiega w komórce zwanej matecznikiem. W czasie zaledwie 16 dni ( 3 dni postać jaja, 7 dni postać larwy, 6 dni postać poczwarki ) od złożenia jajeczka wygryza się młoda MATKA PSZCZELA. Do komórek  przeznaczonych dla pszczół robotnic i mateczników składa się jaja zapłodnione, natomiast do komórek trutowych jaja niezapłodnione. Już tydzień przed wygryzieniem się pierwszej młodej matki, stara królowa wraz z częścią rodziny opuszcza ul, tworząc rój zwany pierwakiem. W krótkich odstępach czasu wylęgają się teraz kolejne młode królowe. Ledwie wyjdą z matecznika, a już otoczone są świtą troskliwych pszczół, które je karmią. Przy pomocy swoich skrzydełek młoda królowa wydaje akustyczne znaki, informując o swoim istnieniu rywali, które sie jeszcze nie wygryzły. W pasiece słychać wówczas charakterystyczne odgłosy zwane „śpiewem matek”. Już wkrótce kolejny rój (zwany drużakiem – rój młodych królowych , opuści gniazdo. W macierzaku pozostają jedna lub dwie królowe, z których tylko jedna – ta silniejsza – obejmie rolę panującej.
Rozwój pszczół robotnic trwa 21 dni (3 dni jajo, 9 dni larwa, 9 dni poczwarka i wylęg), rozwój trutni natomiast 24 dni (3 dni jajo, 11 dni larwa, 10 dni poczwarka i wylęg). Duża część pszczół ulowych zajmuje się wyłącznie pielęgnacją i optymalnym zaopatrzenie wzrastającego czerwiu (odpowiednie karmienie, utrzymanie temperatury gniazda). Na początku lata rodziny pszczele osiągają apogeum swojego rozwoju. W ulu znajduje się nawet 50.000 pszczół, w tym kilkaset trutni. Pszczoły letnie żyją najwyżej 6 tygodni, natomiast pszczoły zimowe od 6 do 8 miesięcy.